Op afkorting.nl vind je duizenden afkortingen en de uitleg ervan.