Een googolplex is een 1 met een googol nullen, ofwel 10 tot de macht googol.